skip to Main Content
Kisah Sahabat Umar Bin Khatab (karya Santri Khalifah)

Kisah Sahabat Umar Bin Khatab (karya santri khalifah)

khalifahbs-Sukabumi

Oleh : Muhammad Irsal Arifin (Kelas IX)

Dowload PPT link di bawah

👇👇👇

KISAH UMAR BIN KHATAB (M. Irsal Arifin IX) – Irsal .Arifinn_

the history of umar bin khatab – Rifki zulfiansyah

siroh azda - azda nassila (1)

Masuknya Umar bin Khattab al-‘Adi al-Quraisy menjadi pemeluk Islam adalah jawaban Allah atas doa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Sebab di awal kenabiannya, Muhammad SAW selalu berdoa agar Allah memperkuat Islam dengan Abu Jahal atau Umar bin Khattab.

“Ya Allah, perkuat Islam dengan Asiroh azda - azda nassila (1)
bul Hakam bin Hisyam (Abu Jahal) atau Umar bin Khattab.” Begitulah doa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam seperti dikutip dari Sirah Nabawiyah karya Abdul Hasan ‘Ali Al-Hasani An-Nadwi.

bermula ketika pada suatu hari Umar bin Khattab yang ketika itu sangat membenci Islam bermaksud menemui Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dia ingin menghentikan dakwah Rasulullah karena dianggap telah memecah belah suku Quraisy.

Dari beberapa teman, Umar tahu Rasulullah SAW dan para sahabat sedang berada di bukit Shafa. Maka dengan menyandang pedangnya,

Umar bergegas menuju bukit Shafa.

Di tengah jalan dia bertemu dengan Nu’aim bin ‘Abdullah yang sudah memeluk Islam lebih dulu. Kepada Umar, Nu’aim bertanya,”Hendak ke mana engkau”Aku hendakwahaimenemuiUmar?”

Muhammad, orang yang telah menimbulkan perselisihan di antara kaun Quraisy dan menganggap bodoh mimpimimpi mereka. Ia juga mencela agama dan mencerca tuhantuhan mereka. Aku akan membunuhnya!” jawab Umar.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
HUBUNGI KAMI VIA WHATSAPP