skip to Main Content

Kurikulum SMPKhalifah Boarding School

Mengacu ke Diknas yang dipadukan dengan kurikulum ke – khasan Khalifah Boarding School.

STRUKTUR PELAJARAN

a-min

KOMPOSISI PELAJARAN

10 mata pelajaran umum dan 12 mata pelajaran khas KBS. Dengan jumlah mata pelajaran pada KBM setiap pekannya berjumlah 48 JP.

BUKU RUJUKAN DAN PEGANGAN SANTRI

Semua mata pelajaran ulum ammah merujuk kepada buku – buku yang direkomendasikan oleh DIKNAS. Sedangkan buku – buku ulum diniyyah merujuk kepada kitab – kitab bahasa arab diantaranya :

b-min
Back To Top
HUBUNGI KAMI VIA WHATSAPP